Monday, July 20, 2009

DALAYGON KA

O Dios nia ako nagaduol
Sa imong tiilan nagpaubos
Walay lain nga simbahon ko
Kun dili ikaw lamang gayud

O dios nia ning kinabuhi ko
Ihalad ko kini kanimo
Walay lain nga simbahon ko
Sa kadako sa paghigugma mo

Chorus:
Dalaygon ka o dios dalaygon ka
Ning pagsimba alang kanimo ra
Dalaygon ka o dios dalaygon ka
Ning kinabuhi alagaran ka

Gikan sa kangitngitan gilamdagan mo ako
Gikan sa kasal anan gipasaylo mo ako
Gikan sa kamatayon gibanhaw mo ako
Aron sa pag alagad kanimo

Tuesday, July 14, 2009

phil praise

ikay karapat dapat

aking panginoon ako ay narito mainam na handog sayo ay alay ko
sinasamba kita dinadakila ka pagkat ikay tapat at walang katulad
itataas kita sa aking pag-samba
dadakilain ang pngalan mo sa twina
sa bawat sandali papupurihan ka
pagkat ikay karapat dapat sa aking pag samba


"Diyos sa panalangin"

Kung ikaw may problema sultihi s’ya
Kung ikaw may kabalaka sultihi s’ya
Kung duna pangkinahanglan sultihi s’ya
Tanan nimong pag-antos isugid ka niya
Kay ang Diyos dili bungol ug dili s’ya buta nga dili n’ya makita ang imong pag-antos
sultihan ko ikaw ang tanan may katubagan gyud kang hesus

Kay s’ya ang Diyos sa panalangin gugma n’ya wa’y pagkabalhin
s’ya ang Diyos nga tinubdan sa tanang gikinahanglan mo
Kay s’ya ang Diyos sa panalangin gugma n’ya wa’y pagkabalhin
S’ya ang Diyos nga katubagan sa tanang pag-ampo mo

Kung ikaw may problema sultihi s’ya
Kung ikaw may kabalaka sultihi s’ya
Kung duna pangkinahanglan sultihi s’ya
Tanan nimong pag-antos isugid ka niya
Kay ang Diyos dili bungol ug dili s’ya buta nga dili n’ya makita ang imong pag-antos sultihan ko ikaw ang tanan may katubagan gyud kang hesus


"awit sa panag-hiusa"
awiton ta ang awit sa panag hiusa..

pagkaanindot na lantawon ang kristohanon
kung maghiusa puno sa gugma wa'y panag sina
pagkatahum nalang gayud na lantawun
ug ang tanang kristohanon magkahiusa na karon....

kay sa Diyos kitang tanan usa ra walay rilehiyon
walay denomenasyon kitang tanan managsuon
kay sa Diyos kitang tanan usa ra
ihatag ang matamis mung pahiyum
pagkatahum nalang gayud
kung ang tanan kristohanon managkatigum

Wednesday, December 17, 2008

Ikaw ang kusog

D-Bm-G-A
Ikaw ang kusog kanako Kalipay ug dalangpanan
D-Bm-G-A
Moabot man ang problema Wala'y makapahimulag
G-A-D
Wala'y maikakumpara Sa Imong gugma
G-A-D-Bm
Unsa man kalayo ang langit Gugma mo alang sa tanan
G-A-D
mulohud ako sa tiilan mo pag-simba kanimo o Diyos
G-A-D-Bm
Unsa man kalayo ang langit Gugma mo alang sa tanan
G-A-D
Ikaw ang kusog Ikaw akong Diyos Ang kalipay ko

dahil ikaw

sa bawat araw gusto ko ay kasama ka
sa bawat lakad sa lahat ng gagawin ko gusto ko ay kasama ka

dahil ikaw ang tanging ninanais nitong aking puso
dahil ikaw ang hangin na hinihinga
ikaw ang aking lakas
ikaw ang pag-ibig ko
ikaw ang lahat dahil ikaw

"Banal Na Panginoon"

"Banal Na Panginoon"
intro: bass & keyboard E-Eb-D-C#m-C-B
E-Eb-D-C#m-C-B
oh dakilang hari at Diyos ikaw sa amin ay tumubos kami sumampalataya't sayo'y sumunod
E-Eb-D-C#m-C-B
o kahangahangang tunay pag-ibig mong sa ami'y alay kaya tanging ikaw lamang papupurihan
C-E-C-E-C-A-B
oh puruhin ka oh Diyos na sa amin tumubos tanging ngalan mo ang aming itataas
E-Eb-A-B
banal, banal na panginoon
E-C#m-D-B
ikaw ang hari mag-pakailanman
E-Eb-A-B
banal, banal na panginoon
E-Eb-A-B
sa'yo nag-mula ang kaligtasan

Monday, December 15, 2008

Worship by Singing

Ikaw ang kusog
Ikaw ang kusog kanako Kalipay ug dalangpanan Moabot man ang problema Wala'y makapahimulag Wala'y maikakumpara Sa Imong gugma

Unsa man kalayo ang langit
Gugma mo alang sa tanan Ikaw ang kusog Ikaw akong Diyos Ang kalipay ko

Kanimo lamang

Dungog ug himaya
Sa langit ug sa yuta
Ang tanan o Diyos Kanimo lamang
Ikaw ang puno sa gugma
Nga walay katapusan
O Diyos awiton ko ang gugma Mo

Ginoong Diyos
Mahigugmaon sa tanan
Takus Kang daygon
Ug simbahon ug halaran
Ang tanan kong gugma
Ginatugyan ko Kanimo
Ang kinabuhi ko o Dios
Kanimo lamang


 • "Banal Na Panginoon"

  oh dakilang hari at Diyos ikaw sa amin ay tumubos kami sumampalataya't sayo'y sumunod

  o kahangahangang tunay pag-ibig mong sa ami'y alay kaya tanging ikaw lamang papupurihan

  oh puruhin ka oh Diyos na sa amin tumubos tanging ngalan mo ang aming itataas

  banal, banal na panginoon ikaw ang hari mag-pakailanman

  banal, banal na panginoon sa'yo nag-mula ang kaligtasan


  DAYGON IKAW


  Walay sukod ang gugma mo , dili matugkad

  Kanunay nga bag-o, dili mausab

  Ang katahum sa presensya mo

  Kanako naglig-on

  Balaan ka Diyos sa tanan

  Daygon imong ngalan


  Daygon ikaw,daygon ikaw

  Balaan ka Diyos sa tanan

  Daygon ko ikaw

  BASTA IKAW

  Ikaw ang akong gisaligan Sa tanan nako nga suliran ikaw nagatabang, Ikaw akong gikinahanglan Kay ikaw mang among diyos nga gamhanan. Pagka-anindot nga modayeg sa ngalan mo kristo, Tanang gikinahanglan ko anaa kanimo, Pagka-anindot nga modayeg sa ngalan mo kristo, Wa na'y kahadlok ug kabalaka bisan wala'g tuo ang problema, Basta ikaw, Basta ikaw, Basta ikaw, Ginoo anaa.

   Kay ikaw man

   Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban Ka
   Sa matag lakaw, gusto ko nga kauban Ka
   Kay ikaw man, kanunayng gitinguha
   Ning akong dug-han

   Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa
   Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma
   Ikaw ang tanan, kay Ikaw man

   mahimaya ka

   Magapasalamat kami kanimo
   Ginoong Hesu Kristo pagkamaayo mo
   Mianhi ka ning kalibutan
   Aron kami may kaluwasan
   Angayan ka nga pasidunggan

   Dili gyud kabayran ang kaayo mo
   Dili mahitupngan ang kaanyag mo
   Ginoong Dios labing Gamhanan

   Labaw ka sa tanan
   Angayan kang pasalamatan!


   Dawata ang among mga pagdayeg
   Ingon sa mahumot nga insenso
   Pakaylaba diha sa imong truno
   Ug mahimaya ka
   Ug mahimaya ka
   Ug mahimaya ka
   Sa pagsimba

   IBAYAW

   Ibayaw, ipakpak ang imong kamot
   Ilukso, isayaw ang imong tiil
   Pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdayet
   Ibayaw, ipakpak ang imong kamot
   Ilukso, isayaw ang imong tiil
   Pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdayet

   Kay si Hesus hadoul na mobalik
   Hari siya sa kaharian, Labaw siya sa tanan

   Ibayaw ang imong mga kamot
   Iluhod ang imong mga tuhod
   Simbaha ginoong manluluwas ta
   Kay haduol na ang pagbalik Niya
   Ibayaw ang imong mga kamot
   Iluhod ang imong mga tuhod
   Simbaha ginoong manluluwas ta
   Kay haduol na ang pagbalik Niya